Facility managment Hlavná stránka Fotogaléria

  Vitajte na Stránke spoločnosti Domspráva s.r.o.

   Stránka funguje ako normálna HTML stránka. Pod rôznymi tlačítkami sa skrývajú iné kódy:
  • V prvom tlačítku je dizajn stránky a hlavička dokumentu
  • V druhom nájdete rôzne druhy písma, jednoduchá tabuľka
  • V tretom tlačítku uvidíte použitie zoznamov na životopise
  • Vo štvrtom tlačítku uvidíte ako sa vytvára jednoduchá galéria
  • V piatom tlačítku je jednoduchý formulár na odoslanie na mail.


   Tu si môžete stiahnuť ročné zúčtovanie SVB Dúha za rok 2011.

   V nasledujúcich dvoch rozbalovacích tlačítkach nájdete zdrojové kódy tejto ukážkovej    webovej stránky.


Platba za SIPO 2012

Poplatok SIPO je potrebné uhradiť čo najskôr.

   V druhom tlačítku je HTML kód tela dokumentu. V ňom nájdete dizajn stránky s tlačítkovým
   menu,   hlavičkou a pätu a textom. Obrázky použité na stránke si môžete stiahnuť tu:
   banner.jpg


Poplatok za správu za rok 2012

Poplatok za správu je na rok 2012 vo výške 80 €. Je ho potrebné uhradiť najneskor do 28.2.2012.

Ing. Matej Masarik